NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2019 - 2020 - 2021