WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ZIELONY ZAKĄTEK
 ul. Wojska Polskiego 23abc w Suwałkach

Zarząd Wspólnoty

 Paweł Suchocki

 Leśniewski Karol

Zarządca Wspólnoty

 Zakładowa Spółdzienia Mieszkaniowa w Suwałkach

Ważne telefony:

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach - 87 5650110 , 87 5667094

Zgłaszanie awarii w godz. 1500-700 i dni wolne

Administrator - Wilamowski Piotr- 501 675 774

Konserwator wind - Grzymkowski Adam - 603 219 739

Konserwator budynku - Budzik Arkadiusz - 603 366 169

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE