Wspólnota Mieszkaniowa Franciszkańska 5Kontakt:

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 26a
Centrala: 87 566 70 94

e-mail: sekretariat@zsm.suwalki.pl