Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 26a
Centrala: 87-566-70-94

E-mail: sekretariat@zsm.suwalki.pl

 

Zakładowa Spóldzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach w związku z pytaniami mieszkańców w sprawie Ustawy Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz.1967) informuje, że zgodnie z komunikatem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach mieszkańcy Suwałk, korzystający z ciepła systemowego ,,nie zostaną objęci wsparciem w ramach wprowadzonej ustawy, która w założeniach i przekazach medialnych informuje o zablokowaniu wzrostu cen ciepła dla odbiorców na średnim poziomie 42 %”.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy dostępne są na stronie internetowej PEC.

https://pec.suwalki.pl/aktualnosci/

 

OGŁOSZENIE

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach w trybie pilnym zatrudni pracownika na stanowisko głównego księgowego – członka Zarządu.

 CV z klauzulą o ochronie danych osobowych proszę przesłać na adres mailowy sekretariat@zsm.suwalki.pl

 

INFORMACJE FINANSOWE