Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 26a
Centrala: 87-566-70-94

E-mail: sekretariat@zsm.suwalki.pl

 

AKTUALNE DZIAŁANIA W SPRAWIE OGRANICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

Zarząd ZSM Suwałki informuje, że podjął już działania związane ograniczeniem podwyżki za energię cieplną dla wszystkich budynków z 3,5% na 2,3%. Złożone zostały odpowiednie wnioski do PEC i aktualnie czekamy na decyzję w tej sprawie.

Dodatkowo Zarząd ZSM na podstawie posiadanych danych wykona analizę procentowego wykorzystania cieplnej mocy zamówionej dla wszystkich budynków. W uzasadnionych przypadkach będą wykonane zgłoszenia do PEC o zmianę mocy zamówionej w celu obniżenia opłat stałych zgodnie z warunkami kompleksowej umowy o dostawę ciepła.

 

·         PISMO PEC w sprawie podwyżki cen ogrzewania od 1 maja 2023 r.- dokument1 pdf.

·         PISMO PEC w sprawie podwyżki cen ogrzewania od 1 maja 2023 r.- dokument2 pdf.

·         PISMO PEC w sprawie podwyżki cen ogrzewania od 1 stycznia 2023 r.- dokument pdf.

·         PISMO PEC w sprawie podwyżki cen ogrzewania od 1 września 2022 r.- dokument pdf.

 

INFORMACJE FINANSOWE

 

·         ZSM - Rozliczenie energii cieplnej - 2022 rok - dokument pdf.

 

·         ZSM - Dodatkowe informacje do Sprawozdania finansowego - 2021 rok - dokument pdf.

·         ZSM - Sprawozdanie finansowe - 2021 rok - dokument pdf.

·         ZSM - Rozliczenie energii cieplnej - 2021 rok - dokument pdf.

 

·         ZSM - Rozliczenie energii cieplnej - 2020 rok - dokument pdf.

·         ZSM - Dodatkowe informacje do Sprawozdania finansowego - 2020 rok - dokument pdf.

·         ZSM - Sprawozdanie finansowe - 2020 rok - dokument pdf.

 

·         ZSM - Rozliczenie energii cieplnej - 2019 rok - dokument pdf.