NASZA SPÓŁDZIELNIA

Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach po rozpoznaniu sprawy przez Asesora Sądowego Wiesława Kamińskiego w dniu 1 października 1991 roku i wpisana do rejestru pod NR. Rs. XI-357.

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach została utworzona z inicjatywy Zarządu Miasta Suwałki podczas zebrania założycielskiego w dniu 16 wrzenia 1991 roku. W zebraniu tym uczestniczyło 12 pełnomocników zakładów pracy oraz 17 członków założycielskiego

Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej został Marian Omilianowicz, a prezesem zarządu Włodzimierz Marczewski.

Podstawowym celem utworzonej Spółdzielni było powołanie jednostki gospodarczej do eksploatacji zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji zakładów pracy. Pierwsze budynki przejęte do administrowania przekazane zostały przez Suwalską Fabrykę Mebli i już w styczniu 1992 r. Spółdzielnia zarządzała budynkami zlokalizowanymi przy ulicy 1-go Maja 17 i 17A, Reja 74 i 76 oraz Kowieńska 11. W budynkach tych znajdowało się 211 mieszkań w których zamieszkiwało 720 osób.

W 1992 roku spółdzielnia przyjęła do eksploatacji kolejne dwa budynki zlokalizowane przy ul. M.C. Skłodowskiej 10 i 12 byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Suwałkach.

W pierwszym roku działalności Spółdzielni rozpoczęto również prace modernizacyjne związane z adaptacją na cele mieszkaniowe budynku pokoszarowego przy ul. Pułaskiego 24F, który został zasiedlony w roku następnym.

W kolejnych latach Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przejmowała następne budynki zakładowe zlokalizowane przy ulicach:

- E. Plater 35, 39 - 1993 r. - Spółdzielni Kółek Rolniczych w Suwałkach,

- Antoniewicza 3 - 1994 r. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach,

- Noniewicza 52 - 1994 r. - byłej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego "Budwiej" w Suwałkach,

- Waryńskiego 20 - 1994 r. - byłych Zakładów Płyt Wiórowych w Suwałkach,

- 1-Maja 17B - 1995 r. - Wytwórni Podkładów Strunobetonowych "Kolbet" w Suwałkach,

- 1-Maja 25 - 1995 r. - Spółki Akcyjnej Huta Katowice - Zakład w Suwałkach (dawny POM Suwałki).

Jednocześnie począwszy od 1994 roku działalność Spółdzielni związana została z budową osiedla przy ul. E. Plater realizowanego przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego sp. z o.o. w Suwałkach a następnie kontynuowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Przemysłowych sp. z o.o. w Suwałkach.

W ciągu siedmiu lat wybudowano na tym osiedlu siedem budynków w których mieszczą się 304 mieszkania o łącznej powierzchni około 15 tys. metrów kwadratowych. Spółdzielnia sprawuje zarząd i administrację wybudowanymi mieszkaniami w osiedlu Em. Plater.

Po pięcioletniej działalności to jest do końca 1996 roku Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach posiadała w eksploatacji 21 budynków w których znajdowały się 682 mieszkania o łącznej powierzchni około 35 tys. metrów kwadratowych, w których zamieszkiwały 1953 osoby.

W chwili obecnej Spółdzielnia administruje 27 budynkami, które liczą 869 mieszkań o łącznej powierzchni 42,3 tys. m2. W administrowanych zasobach mieszkaniowych zamieszkuje około 2.100 osób. Spółdzielnia liczy 265 członków.

 W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

1. Augustyn Marian Jan - Przewodniczący

2. Zieliński Sławomir Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego

3. Arasimowicz Wiesława - Sekretarz

4. Jewko Adam - członek

5. Wasilewski Władysław - członek

6. Wesołowska Elżbieta - członek

W skład Zarządu wchodzą:

1. Lebioda Dariusz - Prezes Zarządu

2. Gref Marianna - Członek Zarządu - Główna Księgowa