Suwałki 07.01.2014r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty na wymianę wodomierzy (legalizację) w ilości około 1260 szt (630 z.w i 630 c.w.).

W ofercie należy uwzględnić:

- wodomierze o średnicy 15 mm

- długość wodomierza 110 mm

- zabezpieczenie antymagnetyczne

- odkupienie zdemontowanych wodomierzy

- sporządzenie dokumentacji montażowej

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod numerem telefonu 875667094 lub 501675774

Termin złożenia ofert do 21 lutego 2014 roku.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni