Suwałki 07.01.2014r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie ofert na każdy budynek oddzielnie w formie kosztorysu na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w piwnicy budynków w Suwałkach przy ulicy Skłodowskiej 10 i Skłodowskiej 12 w terminie do dnia 14 lutego 2014 roku do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2014 roku o godz. 1015.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A w Suwałkach lub pod Nr tel. 875667094 lub 501675774.

Przedmiar robót do odebrania w Biurze Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni