Suwałki 13.08.2013 r.

OFERTA

Wspólnota Mieszkaniowa Noniewicza 52 z siedzibą ul. Pułaskiego 26A w Suwałkach ogłasza przetarg na budowę dwóch wiatrołapów w budynku mieszkalnym przy ulicy Noniewicza 52 w Suwałkach.

Termin realizacji zamówienia do dnia 31 października 2013 roku.

Materiały przetargowe oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pułaskiego 26A – Tel 87 566-70-94.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 roku do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2013 roku o godz. 915 w siedzibie Spółdzielni.

Uczestnikami postępowania mogą być Oferenci, którzy pobrali materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni