Suwałki 13.08.2013 r.

OFERTA

Wspólnota Mieszkaniowa 1 – go Maja 25 z siedzibą ul. Pułaskiego 26A w Suwałkach prosi o złożenie w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 roku do godz. 900 oferty w formie kosztorysu sporządzonego w oparciu o wizję lokalną i pomiar własny na remont podestów przed wejściami do Sklepu Spożywczego i Ogrodniczego oraz do Kwiaciarni „Stokrotka”, remontu chodników (około 120 m2) utwardzenie placu (około 115m2) oraz, zamurowanie sześciu okienek piwnicznych wraz z uzupełnieniem opaski od strony parkingu przy budynku 1–go Maja 25 w Suwałkach.

1. Należy skuć stare podesty przed sklepami i ułożyć nowe z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej.

2. Zdemontować stare płytki i ułożyć chodniki z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej.

3. Utwardzenie placu wykonać z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

4. Zamurować okienka piwniczne oraz uzupełnić opaskę przy budynku.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni w dniu 23 sierpnia 2013 roku o godz. 915.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod nr telefonów 87-566 70 94 lub 501 675 774.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni