Suwałki 18.07.2013 r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie ofert na przeprowadzeniem pomiarów skuteczności zerowania , rezystancji izolacji oraz instalacji odgromowej wraz z usunięcie ewentualnych usterek w 151 mieszkaniach oraz w 1 lokalu usługowym Modrzewiowa 3.

Oferty z podaniem ceny brutto za jedno mieszkanie i jeden lokal usługowy prosimy o przesłanie do biura Spółdzielni w terminie do dnia 30 lipca 2013 roku.

Termin realizacji zamówienia do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 87-566-70-94 lub 501 675 774.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni