Suwałki 15.06.2013 r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 16-400 w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26A ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachów polegający na pokryciu papą termozgrzewalną o grubości 5,2 mm na budynku mieszkalnym przy ulicy Emilii Plater 19 nad VI klatką około 170 m2 w Suwałkach.

Termin realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2013 roku.

Oferty w formie kosztorysu należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 28.06.2013 r. do godz. 900 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2013 roku o godz. 915 w siedzibie ZSM.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości, bez podania przyczyn.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni