Suwałki 15.06.2013 r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty w terminie do dnia 28 czerwca 2013 roku na zamalowanie napisów na elewacji i cokole budynku przy ulicy Emilii Plater 5 ( elewacja 46 m2 cokoły 3,50m2 ) Emilii Plater 7 ( elewacja 35,00m2 , cokoły 7,50m2) z uwzględnieniem lokali usługowych stosując farbę akrylową ATLAS o numerach: 0906 do elewacji i 0902 do cokołów.

Jednocześnie prosimy o złożenie oferty na odnowienie trzech wiatrołapów w budynku przy ulicy Emilii Plater 5

Termin realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2013 roku.

Oferty należy składać w Biurze Spółdzielni w terminie do dnia 28.06.2013 r. do godz.930 .

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 28 czerwca 2013 roku o godz. 950 w siedzibie ZSM.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni