Suwałki 29.04.2013r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty w formie kosztorysu sporządzonego w oparciu o wizję lokalną i pomiar własny na remont wiatrołapów w budynkach:

1. ulica Reja 74 - 3 szt

2. ulica Kowieńska - 3 szt

W ofercie należy uwzględnić:

I wiatrołapy ul. Reja 74

1. wymianę drzwi wejściowych na aluminiowe

2. zamurowanie otworów okiennych

3. uzupełnienie tynków wraz ze szpachlowaniem i malowanie wewnątrz wiatrołapów

4. uzupełnienie tynków oraz malowanie zewnątrz ( dobrać kolor farby do koloru istniejącego)

5. położenie gresu w wiatrołapie oraz na podeście przy wejściu do piwnicy

6. pomalowanie obróbek blacharskich na zewnątrz wiatrołapów

7. uzupełnienie tynku i pomalowanie lamperii oraz ścian klatek do parteru włącznie

8. oczyszczenie i pomalowanie drugich drzwi metalowych

9. wymienić drzwi wejściowe do piwnicy w II klatce schodowej Reja 74

10. uzupełnienie tynku na cokole budynku od strony wiatrołapów

11. uzupełnienie i oczyszczenie opaski przy budynku od strony wiatrołapów

II wiatrołapy ul Kowieńska 11

1. wymianę drzwi wejściowych na aluminiowe

2. zamurowanie otworów okiennych

3. zdemontowanie listew drewnianych z prawej strony przy istniejących drzwiach wejściowych zewnętrznych oraz zamurowaniu otworów

4. położenie gresu w wiatrołapach

5. uzupełnienie tynku wraz ze szpachlowaniem i malowanie wewnątrz wiatrołapów

6. uzupełnienie tynków oraz malowanie zewnątrz (dobrać kolor farby do koloru istniejącego)

7. uzupełnienie tynku i pomalowanie lamperii oraz ścian klatek schodowych do parteru włącznie oraz zejść do piwnic

8. oczyszczenie i pomalowanie drugich drzwi metalowych

9. uzupełnienie i pomalowanie podsufitek drewnianych

Termin realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2013 roku.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10 maja 2013 roku do godz. 10ºº oddzielnie na każdy budynek.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2013 roku o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni