Suwałki 27.04.2013r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty w formie kosztorysu na przeprowadzenie remontu instalacji odgromowej na budynku Wspólnoty 1 - go Maja 25 w terminie do dnia 10 maja 2013 roku do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2013 roku o godz. 1015.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 87-566-70-94 lub 501675774.

Przedmiar robót do odebrania w Biurze Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni