Suwałki 08.04.2013r.

OFERTA

Zakładowa Spóldzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty na dokonanie przeglądu przewodów wentylacyjnych wraz z usunięciem ewentualnych usterek w budynkach spółdzielczych i zarządzanych.

Spółdzielnia posiada 1002 mieszkania, 33 lokale usługowe, 67 garaży oraz 3 garaże wielostanowiskowe.

Termin realizacji zlecenia do 15 czerwca 2013 roku.

Ofertę wraz z podaniem ceny brutto za jedno mieszkanie, jeden lokal usługowy oraz jeden garaż należy składać w biurze Spółdzielni ul. Pułaskiego 26A 16 - 400 Suwałki w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod Nr tel 875667094 lub 501675774

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni