Suwałki 08.04.2013r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty na dokonanie przeglądu instalacji gazu bezprzewodowego (butlowego) w budynkach spółdzielczych i zarządzanych około (750 mieszkań).

Oferta powinna zawierać cenę brutto za jedno mieszkanie, którą należy złożyć w biurze Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26A 16 - 400 Suwałki w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Termin realizacji zlecenia do 15 czerwca 2013 roku.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A w Suwałkach lub pod Nr tel. 875667094 lub 501675774

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni