Suwałki 12.07.2012r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie ofert na przeprowadzeniem pomiarów skuteczności zerowania , rezystancji izolacji oraz instalacji odgromowej wraz z usunięcie ewentualnych usterek w 458 mieszkaniach i 11 lokalach usługowych.

Oferty z podaniem ceny brutto za jedno mieszkanie i jeden lokal usługowy prosimy o przesłanie do biura Spółdzielni w terminie do dnia 25 lipca 2012 roku.

Termin realizacji zamówienia 31 sierpień 2012 rok.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod Nr telefonów 87 566-70-94 lub kom. 501675774.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni