Suwałki 15.06.2012 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 16-400 w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26A ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachów papą termozgrzewalną na budynkach mieszkalnych przy ulicy Emilii Plater 9A nad I i II klatką około 330 m² oraz Emilii Plater 17 około 520 m² w Suwałkach.

Termin realizacji zamówienia do dnia 20 lipca 2012 r.

Oferty w formie kosztorysu należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 30.06.2012 r. do godz. 900 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 czerwca 2012 roku o godz. 915 w siedzibie ZSM.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni