Suwałki 15.05.2012r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie w terminie do dnia 25 maja 2012 roku do godz. 1000 oferty w formie kosztorysu sporządzonego w oparciu o wizję lokalną i pomiar własny na remont parkingu przed wejściami budynkiem przy ulicy 1 go Maja 25 w Suwałciami

Termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2012 roku.

Przy składaniu ofert należy przyjąć:

Demontaż starej nawierzchni

Ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce betonowej w ilości około 430 m2

Obniżenie studzienki kanalizacyjnej

Uzupełnienie krawężników w ilości około 10 mb.

Na zużyte do wykonania materiały należy przedstawić atesty od producenta

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2012 roku o godz. 1030.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod nr telefonów 87-5667094 lub 501675774

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni