Suwałki 15.05.2012r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty w formie kosztorysu na przeprowadzenie remontu instalacji odgromowej na budynku Wspólnoty 1 - go Maja 25 w terminie do dnia 25 maja 2012 roku do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2012 roku o godz. 1015

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 87-566-70-94 lub 501675774

Przedmiar robót do odebrania w Biurze Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni