Suwałki 15.05.2012 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 16 – 400 Suwałki ul. Pułaskiego 26A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenie ściany frontowej oraz budowy trzech wiatrołapów w budynku mieszkalnym przy ulicy Waryńskiego 20 w Suwałkach

Termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2012 roku.

Materiały przetargowe oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pułaskiego 26A – Tel 87-566-70-94

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 31 maja 2012 roku do godz. 10ºº

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2012 roku o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni.

Uczestnikami postępowania mogą być Oferenci, którzy pobrali materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni