Suwałki 02.04.2012r.

OFERTA

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie ofert dokonania przeglądu instalacji gazu bezprzewodowego ( około 900 mieszkań ).

Oferta powinna zawierać cenę brutto na jedno mieszkanie.

Ofertę należy złożyć w biurze Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26A w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 roku. Termin realizacji zlecenia do 31 maja 2012 roku.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod Nr telefonów 87 566-70-94 lub 501675774.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni