Suwałki 02.04.2012r.

OFERTA

 Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie ofert na dokonanie przeglądu przewodów wentylacyjnych wraz z usunięciem ewentualnych usterek.

Spółdzielnia posiada 981 mieszkań 32 lokale usługowe, oraz 70 garaży.

Termin realizacji zlecenia od 20 kwietnia do 31 maja 2012 roku.

Ofertę wraz z podaniem ceny brutto za jedno mieszkanie, jeden lokal usługowy oraz 1 garaż należy składać w biurze Spółdzielni ul. Pułaskiego 26A 16-400 Suwałki w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 roku.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni