Suwałki 26.07.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 16 – 400 Suwałki ul. Pułaskiego 26A ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Pułaskiego 24 F w Suwałkach.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2011 roku.

Materiały przetargowe oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pułaskiego 26A – Tel. 87 566 70 94.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 9 sierpnia 2011 roku do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2011 roku o godz. 915 w siedzibie Spółdzielni.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni