Suwałki 22.06.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 16 – 400 Suwałki ul. Pułaskiego 26A ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Emilii Plater 35 i 39 w Suwałkach.

Termin realizacji zamówienia do dnia 15 października 2011 roku.

Materiały przetargowe oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pułaskiego 26A – Tel. 87 566 70 94.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 11 lipca 2011 roku do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2011 roku o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni.

Uczestnikami postępowania mogą być Oferenci, którzy pobrali materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni