Suwałki 20.04.2011r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie ofert na przeprowadzeniem pomiarów skuteczności zerowania , rezystancji izolacji oraz instalacji odgromowej wraz z usunięcie ewentualnych usterek w 188 mieszkaniach i 11 lokalach usługowych.

Oferty z podaniem ceny brutto za jedno mieszkanie i jeden lokal usługowy prosimy o przesłanie do biura Spółdzielni w terminie do dnia 15 maja 2011 roku.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod Nr telefonów 87-566-70-94 lub 501 675 774.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni