Suwałki 10.03.2011r.

ZAPYTANIE O CENĘ

 Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie ofert dokonania przeglądu instalacji gazu bezprzewodowego ( 777 mieszkań ).

Oferta powinna zawierać cenę brutto na jedno mieszkanie.

Ofertę należy złożyć w biurze Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26A w terminie do dnia 25 marca 2011 roku.

Termin realizacji zlecenia do 31 lipca 2011 roku.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod Nr telefonów 87 566-70-94 lub 501 675 774.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni