Suwałki 10.03.2011r.

ZAPYTANIE O CENĘ

 Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie ofert na dokonanie przeglądu przewodów wentylacyjnych wraz z usunięciem ewentualnych usterek.

Spółdzielnia posiada 892 mieszkania i 28 lokali usługowych.

Termin realizacji zlecenia od 1 kwietnia do 31 lipca 2011 roku.

Ofertę wraz z podaniem ceny brutto za jedno mieszkanie oraz jeden lokal usługowy należy składać w biurze Spółdzielni ul. Pułaskiego 26A 16 – 400 Suwałki w terminie do dnia 25 marca 2011 roku .

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni