Suwałki 27.01.2011r.

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty w terminie do dnia 8 lutego 2011 roku na malowanie klatek schodowych w następujących budynkach:

1. Emilii Plater 9A - 3 klatki.

2. Emilii Plater 11A - 3 klatki.

3. Emilii Plater 19 - 6 klatek.

W ofercie należy ująć:

1. Malowanie lamperii jasną farbą olejną po uprzednim usunięciu ubytków poprzez szpachlowanie.

2. Malowanie ścian białą farbą emulsyjną po uprzednim usunięciu ubytków poprzez szpachlowanie.

3. Malowanie balustrad oraz czół schodów farbą olejną.

4. Malowanie zejść do piwnic białą farbą emulsyjną.

5. Malowanie wewnątrz wiatrołapów emulsją białą mrozoodporną.

6. Zabezpieczenie elementów drewnianych przed i w wiatrołapach drewnochronem.

Termin wykonania prac tj. pkt 1, 2, 3, 4, w terminie do dnia 31 marca 2011 roku natomiast pkt 4 i 5 w terminie do 30 kwietnia 2011 roku.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonów 501 675 774 lub 87 566 70 94.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni