Suwałki ,28.07.2010r.

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie w terminie do dnia 10.08.2010 roku do godziny 12oo oferty w formie kosztorysu na docieplenie ściany szczytowej budynku przy ulicy Emilii Plater 15A ( łącznie około 270 m2 ).

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz, pozwoleniem na budowę wydanym przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2010 roku o godz. 1230.

Wymagane jest aby wykonawca posiadał zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadał wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) oraz posiadał uprawnienia Kierownika Budowy.

Termin realizacji 30 wrzesień 2010 roku.

Ślepy kosztorys można otrzymać w biurze Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni