Suwałki 28.07.2010r.

ZAPYTANIE O CENĘ

 

W związku z dociepleniem dwóch ścian szczytowych (wschodniej i zachodniej) budynku przy ulicy Noniewicza 52 w Suwałkach – około 270 m2 - Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie.

Ofertę wraz z załączoną ceną 1 m2 brutto docieplenia ściany należy przedłożyć w biurze Spółdzielni w terminie do dnia 16 sierpnia 2010 roku do godz. 12oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2010 roku o godz. 1230.

Termin realizacji 30 września 2010 roku.

Dokumentacja do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni