Suwałki 22.06.2010r.

PRZETARG nr 5/2010
na budowę 15 szt wiatrołapów

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 26A ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 15 szt wiatrołapów w budynkach mieszkalnych przy ulicy: 1 Maja 17, 17A, 17B w Suwałkach.

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.10.2010 r.

Materiały przetargowe, po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł za komplet, oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pułaskiego 26A - tel. (87) 566 - 70 - 94.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 02.07.2010 r. do godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie ZSM.

Uczestnikami postępowania mogą być Oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni