Suwałki 15.06.2010r.

PRZETARG nr 4/2010
na wykonanie remontu chodników przed wejściami do klatek schodowych

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku do godziny 12oo oferty w formie kosztorysu na wykonanie remontu chodników przed wejściami do klatek schodowych budynków przy ulicy Emilii Plater 9B i 11B w Suwałkach, oraz wykonanie nowego chodnika od budynku przy ulicy Emilii Plater 11A do budynku Emilii Plater 9B o długości 35 mb i szerokości 1 mb uwzględniając montaż obrzeży, i kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej.

Przy składaniu ofert na remont chodników należy uwzględnić:

- Demontaż starych płytek chodnikowych

- Skucie podestów z lastryka

- Ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej w ilości około 140 m2

- Ułożenie około 20 mb obrzeża

- Ułożenie około 8 mb krawężnika

- Naprawienie około 6 m2 lastryka

- Montaż kratek metalowych przed wejściami do klatek w ilości 5 szt.

Na użyte do wykonania materiały należy przedstawić atesty od producenta.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod numerami telefonów 87-566-70-94 lub 501675774.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2010 roku o godz. 1230.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni