Suwałki 25.02.2010r.

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty na dokonanie przeglądu przewodów wentylacyjnych wraz z usunięciem ewentualnych usterek.

Spółdzielnia posiada 884 mieszkania i 25 lokali usługowych.

Termin realizacji zlecenia od 20 marca do 31 maja 2010 roku.

Ofertę wraz z podaniem ceny brutto za jedno mieszkanie oraz jeden lokal usługowy należy składać w biurze Spółdzielni ul. Pułaskiego 26A 16 – 400 Suwałki w terminie do dnia 10 marca 2010 roku.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni