Suwałki 14.01.2010r.

PRZETARG nr 1/2010
na wykonanie przeglądu instalacji gazu bezprzewodowego

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty na dokonanie przeglądu instalacji gazu bezprzewodowego (butlowy) w około 800 mieszkaniach.

Oferta powinna zawierać cenę brutto na jedno mieszkanie.

Ofertę należy złożyć w biurze Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26A w terminie do dnia 01 lutego 2010 roku..

Termin realizacji zlecenia do 31 maja 2010 roku.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod numerami telefonów 87 5667094 i 501675774

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni