Suwałki 04.09.2009r.

PRZETARG nr 10/2009
na demontaż starych okien

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie w terminie do dnia 18 września 2009 roku do godz. 10°° oferty na demontaż starych okien wraz z futrynami, zamurowanie oraz zatynkowaniu otworów okiennych piwnicznych o wymiarach 150cm x 85cm w ilości 31 szt. w budynkach przy ulicy 1 – go Maja 17, 17A i 17B.

Termin realizacji do 23 października 2009 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2009 roku o godz. 11°°.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Pułaskiego 26A lub pod numerem telefonu 0-87 5667094

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni