Suwałki 14.08.2009r.

PRZETARG nr 7/2009
na docieplenie południowo - wschodniej ściany szczytowej budynku przy ulicy Emilii Plater 15B

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie w terminie do dnia 26 sierpnia 2009 roku do godziny 1200 oferty wraz z kosztorysem na docieplenie południowo - wschodniej ściany szczytowej budynku przy ulicy Emilii Plater 15B. (około 350 m2 ).

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz, pozwoleniem na budowę wydanym przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2009 roku o godz. 1330.

Wymagane jest aby wykonawca posiadał zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadał wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) oraz posiadał uprawnienia Kierownika Budowy.

Termin realizacji 15 listopad 2009 roku.

Dokumentacja do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni