Suwałki 21.04.2009r.

PRZETARG nr 4/2009 na utwardzenie kostką brukową

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty w terminie do dnia 15 maja 2009 roku do godziny 12oo na utwardzenie kostką brukową o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej pasa gruntu o pow. około 115 m2 z ustawieniem około 50 mb krawężnika typu lekkiego przy budynku Emilii Plater 15B oraz utwardzenie pasa gruntu o pow. 25 m2 przy budynku Emilii Plater 17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2009 roku o godz. 1230.

Termin realizacji do 30 czerwca 2009 roku.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod nr telefonów 0-87-566-70-94 lub 0-501675774

Spis przetargów