Suwałki 08.04.2009r.

PRZETARG nr 3/2009 na malowanie trzech klatek schodowych

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku do godziny 13oo na malowanie trzech klatek schodowych w budynku przy ulicy 1 – go Maja 25.

W ofercie należy ująć:

- Malowanie lamperii jasną farbą olejną po uprzednim usunięciu ubytków poprzez szpachlowanie.

- Malowanie ścian białą farbą emulsyjną po uprzednim usunięciu ubytków poprzez szpachlowanie.

- Malowanie balustrad oraz, czół schodów farbą olejną.

- Malowanie drzwi zewnętrznych farbą olejną po uprzednim usunięciu nierówności.

- Wymiana skrzydeł drzwi na metalowe przy wejściach do piwnic.

- Malowanie zejść do piwnic białą farbą emulsyjną.

- Rozebranie daszków betonowych nad wejściami do klatek.

- Uzupełnienie tynku po demontażu daszków.

- Skucie podestu przed wejściem do III klatki schodowej.

- Wylanie nowego podestu przed III klatką schodową.

- Ułożenie terakoty w wiatrołapach. ( 2,50 m2 x 3 wiatrołapy).

- Podniesienie kostek polbruku przed wiatrołapami ( 2,00 m2 x 3 wiatrołapy).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2009 roku o godz. 14°°.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonów 0-501675774 lub 0-87-566-70-94 

Spis przetargów