Suwałki 02.04.2009r.

PRZETARG nr 2/2009 na wykonanie i montaż przęseł płotków

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie oferty w terminie do dnia 16 kwietnia 2009 roku na wykonanie i montaż przęseł płotków przed trzema klatkami budynku przy ulicy Waryńskiego 20. ( około 30 przęseł )

W ofercie należy uwzględnić:

- Przęsła mają być wykonane z płaskownika 30 x 6

- Zewnętrzna wysokość przęsła 40 cm.

- Wysokość w środku przęsła 50 cm.

- Długość przęsła 150 cm.

- Słupki z rury 1/2” zabezpieczone z góry.

Bliższych informacji można uzyskać pod Nr telefonu 0-87 566-70-94 lub 0-501675774.

 

Spis przetargów