Suwałki 02.04.2009r.

PRZETARG nr 1/2009 na wykonanie i montaż okien

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie w terminie do dnia 14.04.2009 roku do godziny 12oo oferty na wykonanie i montaż okien na klatkach schodowych budynku przy ulicy Waryńskiego 20 ( 12 okien – orientacyjne wymiary 2410 x 1050), oraz wymianę parapetów zewnętrznych na plastikowe w kolorze brązowym.

W ofercie należy uwzględnić:

- okno dzielone na trzy równe części,

- zewnętrzne skrzydła okien otwierane i rozwierane,

- wewnętrzna część na stałe,

- montaż tylko na piankę,

- przed wyceną należy dokonać pomiaru okien.

Bliższych informacji można uzyskać pod Nr telefonów 0-501675774 lub 0-87-566-70-94.

 

Spis przetargów